Mežaskola- Rīgas sanatorijas internātskola, Brīvības 384A Rīgā

Ēkas novietne ir gleznaina vietā — skaistā priežu mežā ar izteiktu reljefu. Vēsturiskā skolas ēka ir rekonstruēta un papildus uzbūvētas jauna mācību/internāta ēka un sporta ēka. Jauno ēku apjomi ir 90% no visa kompleksa, tādēļ bija svarīgi , lai jauno ēku apjomi dabīgi iekļaujas esošajā vidē . Skolai ir īpaša mācību programma un bērni daudz laika pavada ārā. Skolas teritorijā ir mežs. Labiekārtojums paredzēts galvenokārt teritorijā ap ēkām kā arī ap sporta laukumu un saimniecības pagalmu.
Autors - Arhitektūras birojs Forma, SIA , Arhitekti: I.Kārkliņa, B.Lasmane, piedaloties: J.Zaharānam, G.Kalniņam, J.Križanovskim, Z.Skrūzkalnei, A.Smilškalnei, M.Ābelei, M. Plāciņa, I. Vindele, M. Blaua, L. Rinda., Pasūtītājs – Rīgas domes īpašuma departaments/Rīgas domes Attīstības departaments
Būvnieks – Abora , SIA ,Projekts/ realizācija — 2002/2010 , Kopējā platība — 7500 m2